3D IMPLANTOLOŠKA DIAGNOSTIKA

Vodena implantološka kirurgija

S kirurškimi vodili je zagotovljena stopnja natančnosti vstavljanja implantatov manj kot 1 mm, kar zagotavlja visoko zanesljivost izvajanja posegov. Vitalnim strukturam se lahko z implantati zelo približamo in maksimalno izkoristimo volumen razpoložljive čeljustne kostnine, kar omogoča več indikacij za vstavitev implantatov brez dodatnih stroškov za dolgotrajne postopke kostne regeneracije.

Kirurško vodilo pred vstavitvijo

Vstavljeno kirurško vodilo

Zajem podatkov

CBCT radiološka preiskava v dentalni medicini ali 3D rentgensko slikanje omogoča rekonstrukcijo anatomskega stanja pacienta z visoko stopnjo natančnosti. Optično odtiskovanje z intraoralnim ali namiznim čitalcem omogoča natančen zapis površine zobovja in sluznic. Z združevanjem CBCT zapisa in optičnega zapisa je možna natančna kvalitativna in kvantitativna analiza stanja čeljustne kostnine in stanja čeljustnic sluznic.

Prednosti za paciente
 • natančno in varno delo
 • zmanjšana invazivnost posegov
 • krajši čas posega
 • krajši čas okrevanja
 • zmanjšana možnost nepričakovanih zapletov
Prednosti za zobozdravnike in specialiste
 • natančnost in predvidljivost posegov
 • skrajšan čas posega
 • kirurške rane so minimalne
 • nadzor globine in smeri kostne preparacije
 • načrtovana protetična nadgradnja

Vodena implantološka kirurgija

S kirurškimi vodili je zagotovljena stopnja natančnosti vstavljanja implantatov manj kot 1 mm, kar zagotavlja visoko zanesljivost izvajanja posegov. Vitalnim strukturam se lahko z implantati zelo približamo in maksimalno izkoristimo volumen razpoložljive čeljustne kostnine, kar omogoča več indikacij za vstavitev implantatov brez dodatnih stroškov za dolgotrajne postopke kostne regeneracije.

Kirurško vodilo pred vstavitvijo

Vstavljeno kirurško vodilo

Zajem podatkov

CBCT radiološka preiskava v dentalni medicini ali 3D rentgensko slikanje omogoča rekonstrukcijo anatomskega stanja pacienta z visoko stopnjo natančnosti. Optično odtiskovanje z intraoralnim ali namiznim čitalcem omogoča natančen zapis površine zobovja in sluznic. Z združevanjem CBCT zapisa in optičnega zapisa je možna natančna kvalitativna in kvantitativna analiza stanja čeljustne kostnine in stanja čeljustnic sluznic.

Načrt vstavitve implantatov

Računalniški program generira 3D volumen iz DICOM zapisa. Računalniška orodja omogočajo natančno načrtovanje kirurškega vstavljanja zobnih implantatov v virtualni čeljustnici pacienta. Orodja poleg natančne ga določanja položaja implantatov omogočajo tudi označevanje lokacije in poteka živcev, sinusnih votlin, analizo anatomskih posebnosti, kvantitativno in kvalitativno analizo kostnine, analizo medsebojnih položajev med implantati in odnosa do zobnih korenin. Načrtovanje kirurškega vstavljanja zobnih implantatov vključuje tudi načrt protetične nadgradnje.

Optimalna funkcionalna obremenitev implantata s protetično nadgradnjo, maksimalen volumen kostnega plašča ob implantatu in lega implantata glede na mukogingivalni status zagotavljajo dolgotrajno stabilnost implantoprotetičnih nadomestkov

Izdelava kirurškega vodila

Virtualno implanto-protetično načrtovanje se prenese v kirurško vodilo, ki omogoča varno kirurško delo z natančno vstavitvijo implantata po minimalno invazivni metodi. Kirurško vodilo je individualno izdelano po metodi CAD-CAM. V kirurškem vodilu je določen položaj, smer in naklon, ter globina implantata v čeljustni kosti.

2D diagnostika

3D diagnostika

Izdelava kirurškega vodila

Zajem podatkov – CBCT preiskava

Načrt vstavitve implantatov

Certifikat o izdelavi kiruškega vodila

Prednosti za paciente
 • natančno in varno delo
 • zmanjšana invazivnost posegov
 • krajši čas posega
 • krajši čas okrevanja
 • zmanjšana možnost nepričakovanih zapletov
Prednosti za zobozdravnike in specialiste
 • natančnost in predvidljivost posegov
 • skrajšan čas posega
 • kirurške rane so minimalne
 • nadzor globine in smeri kostne preparacije
 • načrtovana protetična nadgradnja